T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi

05/10/2018

Kalite Politikamız


» Meslek ahlakı ile sosyal sorumluluğun bilincinde sağlık hizmeti sunmak.
» Teşhis ve tedavide gerekli teknolojilerin kullanımını sağlamak.
» Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
» Hasta haklarının korunmasında savunucu ve destekleyici hizmet anlayışı yerleştirmek.
» Hasta ve yakınlarının memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla, memnuniyet ve önerilerini sistematik olarak ölçmek ve değerlendirmek; beklenti ve ihtiyaçlarını saptayarak planlama ve uygulamalarda bulunmak.
» Hizmet içi eğitimlerle nitelikli personel yetiştirmek ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.